Nastavení poštovního účtu Microsoft Outlook

Jak nastavit příchozí a odchozí poštu pro e-mailového klienta Outlook od Microsoftu?

Nastavení pro Microsoft Outlook 2003

1. Spusťte Microsoft Outlook

2. Pro přidání nového účtu elektronické pošty klikněte v horním menu na položku "Nástroje" -> "E-mailové účty"

3. Zobrazí se průvodce pro přidání e-mail účtu

4. Zvolte "Přidat nový e-mailový účet"

5. V sekci "Typ serveru" zvolte IMAP

6. V sekci "Nastavení e-mailu sítě Internet (IMAP)" vyplňte:

Informace o uživateli:

jméno – vaše jméno

e-mailová adresa – vyplňte e-mail adresu, pro kterou provádíte nastavení elektronické pošty (např. josef.novak@vasedomena.cz)

Informace o serveru:

Server příchozí pošty: nastavte na prezentuji.cz

Server pro odchozí poštu: Zadejte SMTP našeho serveru jako prezentuji.cz

Přihlašovací informace:

Uživatelské jméno a heslo:Uživatelské jméno má stejný tvar jako e-mail adresa (např. pro e-mail adresu josef.novak@vasedomena.cz je uživatelské jméno josef.novak@vasedomena.cz).

Heslo musíte použít takové, jaké bylo nastaveno při aktivaci služby (bylo doručeno prostřednictvím e-mailu).